Lista aktualności Lista aktualności

Informacja o chęci zakupu lasów i gruntów

Informacja.

Nadleśnictwo Sokołów informuje, że jest zainteresowane zakupem lasów lub gruntów przeznaczonych pod zalesienia zgodnie z art. 37 ustawy o lasach (Dz.U.2021.0.1275).

 

Według ustawy las lub grunt przeznaczony do zalesień może być nabyty w szczególności w przypadku:

1. jego bezpośredniej przyległości do gruntu pozostającego w zarządzie Lasów

Państwowych;

2. zniesienia współwłasności lasu, gruntu przeznaczonego do zalesienia lub

innego gruntu lub nieruchomości; (dotyczy wyłącznie współwłasności z

Nadleśnictwem)

3. regulacji przebiegu granicy polno-leśnej;

 

Również działki leśne nie mające styku z gruntami Lasów Państwowych o powierzchni powyżej 1 ha mogą zostać zakupione przez Nadleśnictwo.

Jednocześnie informujemy, że cena zakupu nieruchomości nie może przekroczyć kwoty określonej przez rzeczoznawcę majątkowego.

 

Szczegółowych informacji w tej sprawie dziela Pan Maciej Wójcicki - nr tel  606 814 298.