Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona lasu

Wiedza o procesach zachodzących w przyrodzie i kontrola stanu środowiska leśnego pozwalają leśnikom na wczesną diagnozę zagrożeń, mogących wpłynąć negatywnie na stan lasu. Każdego roku podejmują oni działania mające na celu zachowanie trwałości lasu i zwiększenie jego naturalnej odporności na czynniki szkodotwórcze.

Ochrona lasu to dział gospodarki leśnej zajmujący się zabezpieczaniem lasu przed:

- szkodami biotycznymi tj. powodowanymi przez czynniki przyrody ożywionej (np. szkodliwe owady, grzyby patogeniczne, ssaki roślinożerne);
- szkodami abiotycznymi tj. powodowanymi przez czynniki przyrody nieożywionej (np. silne wiatry, śnieg, ulewne deszcze, wysokie i niskie temperatury);
- szkodami antropologicznymi których sprawcą jest człowiek (np. pożary, zanieczyszczenia przemysłowe, zaśmiecanie lasu).

Ochrona lasu obejmuje zakres czynności polegających na zapobieganiu, wykrywaniu i zwalczaniu chorób i szkodników leśnych, gospodarowaniu zwierzyną oraz na zabiegach profilaktycznych i ochronnych zmierzających do zmniejszenia ryzyka powstania pożaru.