Wydawca treści Wydawca treści

Pomniki przyrody

Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie.

Na terenie nadleśnictwa Sokołów znajduje się 32 obiektów - pomników przyrody. Są nimi zarówno pojedyncze drzewa jak i grupy drzew.  Drzewa wybrane jako pomniki przyrody to stare okazałe drzewa, bądź osobliwości przyrodnicze, jak w przypadku grupy buków występujących w krainie, gdzie buk jest poza naturalnym zasięgiem. Najwięcej pomników przyrody znajduje się koło miejscowości Repki.

Pomnik przyrody - drzewostan bukowy w leśnictwe Ceranów. Fot. Paweł Tomasiak

Pomnik przyrody - okazały dąb w leśnictwie Repki. Fot. Paweł Tomasiak

  

Pomnik przyrody - Siwy dąb w leśnictwie Przeździatka. Fot. Paweł Tomasiak
O drzewie tym krąży pewna legenda (do przeczytania poniżej w załączonym pliku)

Szczegółowy wykaz pomników przyrody na terenie gruntów LP Nadleśnictwa Sokołów znajdziecie Państwo poniżej w pliku.