Wydawca treści Wydawca treści

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu to korzystanie z jego zasobów – pozyskania drewna, zbiór płodów runa leśnego, zbiór roślin lub ich części na potrzeby przemysłu m.in. farmaceutycznego, pozyskanie choinek, eksploatacja kopalin i wiele innych.

Leśnicy umożliwiają społeczeństwu korzystanie z darów lasu, ale w sposób nie naruszający jego trwałości. Las można porównać do fabryki najczystszej na świecie i najbardziej przyjaznej środowisku. Głównym produktem lasu jest drewno, jako surowiec naturalnie odnawialny, przy dobrym  zarządzaniu przez wykwalifikowane kadry leśników nigdy się nie kończy.

Popyt na surowiec drzewny jest coraz większy. Przemysł  drzewny potrzebuje coraz większej ilości dobrego surowca, chociaż drewno obecnie zastępowane innymi produktami to jednak dalej ma zastosowanie w przemyśle w około 30 tyś przypadków. Drewno jest produktem czystym ekologicznie – powstaje z energii Słońca, dwutlenku węgla, wody i składników mineralnych zawartych w glebie.

Pozyskanie drewna w Nadleśnictwie prowadzone jest na podstawie planu urządzania lasu, sporządzanego przez pracowników – Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej. Rozmiar pozyskania drewna określony w tym planie, sporządzany jest dla każdego nadleśnictwa na okres 10 lat. Miąższość pozyskanego drewna w tym okresie nie może przekroczyć ilości planowanej. Plan urządzania lasu zapewnia pozyskiwanie drewna w granicach nie tylko nieprzekraczających możliwości produkcyjnych lasu, lecz także systematycznie zwiększających zapas drewna pozostającego w lasach, tzw. zapas drewna na pniu.

Naczelną zasadą, którą kierują się leśnicy Lasów Państwowych, jest prowadzenie trwale zrównoważonej gospodarki leśnej.

Nadleśnictwo Sokołów, działając na podstawie obecnie obowiązującego planu urządzania lasu pozyskuje średniorocznie około 30 tyś. m3 drewna.

Pozyskane drewno pochodzi z:

  • cięć rębnych –  z drzewostanów dojrzałych wiekowo, ich podstawowym celem jest pozyskanie jak najlepszej jakości surowca i odtworzenie nowego pokolenia lasu z ewentualną ich przebudową ;
  • cięć pielęgnacyjnych (czyszczeń i trzebieży) –  gdzie usuwa się część drzew z partii drzewostanów nadmiernie zagęszczonych, o wadach kształtu oraz uznanych za szkodliwe i niepożądane dla pozostałych drzew dorodnych stanowiących „szkielet" drzewostanu;
  • cięć niezaplanowanych – są one konsekwencją wydzielania się posusz czy wystąpienia klęsk żywiołowych w lasach.

Przeczytaj więcej na www.lasy.gov.pl.

Drewno pozyskiwane na terenie Nadleśnictwa Sokołów trafia głównie do przedsiębiorstw zajmujących się dalszym przerobem tego surowca: tartaków, sklejkarni, zakładów przemysłu celulozowo-papierniczego, fabryk mebli oraz mniejszych tartaków. Ponadto drewno opałowe kupowane jest przez nabywców indywidualnych na potrzeby gospodarstw domowych.