Lista aktualności Lista aktualności

ASF

Afrykański Pomór Świń to choroba wirusowa niezagrażająca człowiekowi.

Szczegółowe informacje na temat Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF) oraz zasad postępowania w przypadku znalezienia padłych dzików znaleźć można w umieszczonych poniżej odnośnikach.

1. Rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego.

2. Informacje Głównego Inspektoratu Weterynarii.

3. Mapa obszarów objętych restrykcjami, ognisk i zanotowanych przypadków choroby.

4. Instrukcja postępowania w przypadku znalezienia padłego dzika.