Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Sokołów
Nadleśnictwo Sokołów
25 781 24 21
25 781 24 21 wew. *102

ul. Kupientyńska 17B
08-300 Sokołów Podlaski

Nadleśniczy
Robert Płocki
25 781-24-21 wew. *121
Zastępca nadleśniczego
Maciej Wójcicki
25 781-24-21 wew. *311
Główny księgowy
Agnieszka Mazurek
25 781-24-21 wew. *611
Inżynier nadzoru
Jerzy Wąsowski
25 781-24-21 wew. *219

Dział Gospodarki Leśnej

Jakub Goyski
Specjalista ds. zagospodarowania lasu
Tel.: 25 781-24-21 wew. *331
Małgorzata Wójcicka
Specjalista ds. zagospodarowania lasu
Tel.: 25 781-24-21 wew. *335
Paweł Tomasiak
Specjalista ds. zagospodarowania lasu
Tel.: 25 781-24-21 wew. *333
Przemysław Roeding
Specjalista ds. marketingu
Tel.: 25 781-24-21 wew. *334

Dział Finansowo-Księgowy

Agnieszka Mazurek
Główna księgowa
Tel.: 25 781-24-21 wew. *611
Elżbieta Radziszewska
Starszy specjalista ds. płac i analiz
Tel.: 25 781-24-21 wew. *612
Teresa Krochmal
Specjalista ds. finansowo-księgowych
Tel.: 25 781-24-21 wew. *613
Paulina Zgierun
Specjalista ds. finansowo-księgowych
Tel.: 25 781-24-21 wew. *600

Stanowisko ds. Pracowniczych

Andrzej Witkowski
Specjalista ds. pracowniczych
Tel.: 25 781-24-21 wew. *131

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Aneta Marciszewska
Sekretarz
Tel.: 25 781-24-21 wew. *671
Piotr Krasnodębski
Specjalista ds. zamówień publicznych
Tel.: 25 781-24-21 wew. *672
Anna Kamińska
Referent
Tel.: 25 781-24-21 wew. *100

Posterunek Straży Leśnej

Sławomir Buczyński
Komendant Straży Leśnej
Tel.: 25 781-24-21 wew. *221
Adam Skóra
Strażnik Leśny
Tel.: 25 781-24-21 wew. *222