Wydawca treści Wydawca treści

Obiekty edukacyjne

Na terenie naszego nadleśnictwa znajdują się dwie ścieżki przyrodniczo-edukacyjne, utworzone przede wszystkim z myślą o dzieciach i młodzieży.

ścieżka „Uroczysko Ceranów"

Ścieżka przebiega przez kompleks leśny Nadleśnictwa Sokołów na terenie gminy Ceranów. Celem jej utworzenia było ukazanie bogactwa siedlisk i ekosystemów leśnych wraz z występującymi tu gatunkami flory i fauny oraz przedstawienie licznych i ciekawych form ochrony przyrody. Ścieżka ma postać pętli, prowadzi drogami leśnymi i liniami oddziałowymi. Jej długość wynosi 12,6 km. Przeznaczona jest zatem dla wytrawnych piechurów bądź posiadaczy rowerów. Zalecany jest ten drugi wariant. Czas przejazdu wynosi około 1,5 godziny. Na trasie ścieżki ustawionych jest 13 tablic dydaktycznych, które przybliżą nam walory przyrodnicze tego terenu. Jest też wiata, gdzie można odpocząć lub schronić się przez deszczem. Obiekt przebiegający przez grunty Nadleśnictwa Sokołów zarządzany przez Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych. Wiecej informacji znajdziecie Państwo pod nastepującym linkiem MZPK


Ścieżka "Uroczysko Ceranów"

ścieżka „Uroczysko Sterdyń"

Ścieżka prowadzi nas przez kompleks leśny uroczyska Sterdyń, położony w Nadleśnictwie Sokołów na terenie gminy Ceranów. Trasa ścieżki umożliwia poznanie bogactwa przyrodniczego tego terenu. Zróżnicowane pod względem gatunkowym i wiekowym drzewostany, z bogatą warstwą runa i zamieszkującymi je zwierzętami czynią ścieżkę bardzo interesującą. Ścieżka prowadzi przez suche bory sosnowe, jak również podmokłe olsy, wśród których można ujrzeć płochliwego bociana czarnego. Nad przepływającą przez uroczysko Czarną Strugą dostrzeżemy obecność bobrów. Rarytasem jest rezerwat leśny "Sterdyń" z bardzo bogatą szatą roślinną. Możemy też zboczyć z trasy ścieżki i wstąpić do szkółki leśnej. Trasa ścieżki wynosi blisko 10 km, na których ulokowano 9 tablic dydaktycznych. Odpocząć można pod wiatą na szkółce leśnej "Holendernia", bądź na końcu ścieżki, na miejscu postoju pojazdów. Trasa oznakowana jest kolorem zielonym. Obiekt przebiegający przez grunty Nadleśnictwa Sokołów zarządzany przez Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych. Wiecej informacji znajdziecie Państwo pod nastepującym linkiem MZPK

  
Ścieżka "Uroczysko Sterdyń"

 

Naszą bazę obiektów edukacyjnych tworzy również Sala edukacyjna w budynku Nadleśnictwa Sokołów. Nowo wyremontowana sala wyposażona jest w projektor multimedialny oraz profesjonalne nagłośnienie. Na sali znajdują się liczne eksponaty i gadżety edukacyjne dotyczące leśnictwa i ochrony przyrody. Sala daje możliwość prowadzenia zajęć maksymalnie dla 45 osób.
Zajęcia w sali edukacyjnej prowadzone są głównie dla dzieci i młodzieży z przedszkoli oraz szkół po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty oraz tematu zajęć. W ramach zajęć prowadzone są wykłady, prelekcje, pokazy filmów i prezentacji oraz warsztaty. Obiekt dostępny po wcześniejszym uzgodnieniu z Nadleśnictwem. (szczegóły w zakladce Edukacja>Oferta edukacyjna).

  
Sala edukacyjna nadleśnictwa. Fot. Paweł Tomasiak

Park Edukacji Leśnej Nadleśnictwa Sokołów o powierzchni 1,65 ha zaprojektowany i zrealizowany został z myślą o dzieciach i młodzieży. Lekcje przyrody prowadzone  są w kontakcie z przyrodą, z ciekawymi pomocami dydaktycznymi umożliwiającymi przyswajanie wiedzy o lesie i leśnictwie w sposób niekonwencjonalny. Pozwalają poznać gatunki drzew, krzewów i roślin zielnych. Zajęcia odbywają się m.in. na ścieżce dydakcyjnej, w formie gier i zabaw interaktywnych, poprzez prowadzenie badań i doświadczeń, zwiedzanie ekspozycji przyrodniczych i dendrologicznych. Dla najmłodszych dużą atrakcją są urządzenia zabawowe posiadające również funkcję edukacyjną. Park wyposażony został również w terenowe pracownie edukacyjne, pomost hydrologiczny, wiatę oraz plac z ogniskiem. Obiekt dostępny po wcześniejszym uzgodnieniu z Nadleśnictwem. (szczegóły w zakladce Edukacja>Oferta edukacyjna).

Park edukacji leśnej Nadleśnictwa Sokołów.Fot. Paweł Tomasiak

Park edukacji leśnej Nadleśnictwa Sokołów.Fot. Paweł Tomasiak

Park edukacji leśnej Nadleśnictwa Sokołów.Fot. Paweł Tomasiak

Park edukacji leśnej Nadleśnictwa Sokołów.Fot. Paweł Tomasiak