Wydawca treści Wydawca treści

Obszary NATURA 2000

Celem działania europejskiej sieci obszarów chronionych Natura 2000 jest powstrzymanie wymierania zagrożonych roślin i zwierząt oraz ochrona różnorodności biologicznej na terenie Europy. Do wdrożenia sieci zobowiązane są wszystkie kraje Wspólnoty.

W granicach działania nadleśnictwa według stanu na 31.12.2013 r. leży w części: 

Obszar Specjalnej Ochrony (OSO) -Dolina Dolnego Bugu (PLB140001) - W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa znajduje się ok. 17337 ha, z czego ok. 436 ha to grunty zarządzane przez  Nadleśnictwo.

Specjalny Obszar Ochrony (SOO) - Ostoja Nadbużańska (PLH140011) - W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa znajduje się ok. 7412 ha, w tym ok. 66 ha to grunty zarządzane przez Nadleśnictwo.

Specjalny Obszar Ochrony (SOO) - Dąbrowy Ceranowskie (PLH140024) - Powierzchnia 161,79 ha, z czego na gruntach w zarządzie Nadleśnictwa znajduje się ok. 161 ha

Szczegółowe informacje na temat powyższych obszarów NATURA 2000 możecie Państwo znaleźć na stronie http://natura2000.gdos.gov.pl/