Wydawca treści Wydawca treści

Parki krajobrazowe

Park krajobrazowy obejmuje obszar chroniony ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe w celu zachowania, popularyzacji tych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju.

Na terenie działania nadleśnictwa znajduje sie wschodnia część Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego. Park został utworzony 30 września 1993 roku rozporządzeniem Nr 3 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15.03.2005 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 66, poz. 1701).

Niepowtarzalnym walorem krajobrazowym parku jest szeroka i urozmaicona dolina Bugu z dobrze wykształconymi tarasami, rozległymi starorzeczami, wydmami, wysokimi i urwistymi skarpami oraz piaszczystymi plażami. Dzięki niewielkiej ingerencji człowieka, zarówno rzeka Bug, jak i wiele zbiorowisk występujących w dolinie, zachowało się w stanie zbliżonym do naturalnego, co w skali Europy jest rzadkością.

Więcej informacji na stronie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego.