Wydawca treści Wydawca treści

Selekcja i nasiennictwo

Nasiennictwo obejmującym zagadnienia i czynności związane z wyborem drzew i drzewostanów nasiennych, zbiorem szyszek i owoców, pozyskiwaniem z nich nasion, przechowywaniem i przysposabianiem nasion do wysiewu.

Bazę nasienną Nadleśnictwa Sokołów stanowi: 381,71 ha GDN (Gospodarczych Drzewostanów Nasiennych) głównych gatunków lasotwórczych, 4 drzewa mateczne olszy czarnej, 9 drzew lipy i klonów zaewidencjonowanych jako źródło nasion, oraz 46,54 ha upraw pochodnych. Nadleśnictwo uczestniczy również w programie zakładania „Archiwum klonów drzew leśnych dla Polski północno-wschodniej". Celem tego programu jest ochrona różnorodności genetycznej drzew leśnych, ochrona zasobów przyrody.