Wydawca treści Wydawca treści

Szkółkarstwo

Nadleśnictwo Sokołów posiada własną szkółkę leśną, na której wysiewane są zebrane wcześniej nasiona drzew i krzewów leśnych.

Szkółka leśna Nadleśnictwa Sokołów założona została w 1976 roku. Położona jest w północnej części Nadleśnictwa, w leśnictwie Holendernia oddział 111 A a. Powierzchnia ogólna szkółki wynosi 14 ha, ale produkcja odbywa się na powierzchni niespełna 8 ha. Produkcja prowadzone jest na 19 kwaterach oddzielonych od siebie pasami wiatrochronnymi, mającymi na celu stworzenie korzystnego mikroklimatu do uprawy materiału sadzeniowego. Produkowane są sadzonki prawie wszystkich gatunków lasotwórczych tak, aby zaspokojone były potrzeby własne i lokalnego rynku. Produkujemy 9 podstawowych gatunków drzew: sosna, świerk, modrzew, dąb, buk, olsza, brzoza, klon, lipa oraz drzewa i krzewy biocenotyczne: jarząb pospolity, jabłoń dzika, grusza dzika, czereśnia ptasia, śliwa tarnina, trzmielina europejska.

Na dzień 31.12.2013 roku na szkółce znajdowało się prawie 3,40 mln szt sadzonek różnych gatunków drzew i krzewów.

Szkółka wyposażona jest również w przenośną deszczownię drobnokroplistą zasilaną w wodę ze studni głębinowej.

W  okresie wiosennym trwają prace przy wyjmowaniu materiału sadzeniowego na potrzeby własne, innych nadleśnictw do odnowień, zalesień i poprawek oraz odbiorców indywidualnych.

Mapka dojazdu na szkółkę leśną "Holendernia"