Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne

Głównym gatunkiem tworzącym drzewostany nadleśnictwa jest sosna zajmująca 46,66% powierzchni leśnej. Istotna rolę odgrywa również dąb – 22,01% , brzoza – 12,24%, olsza – 7,58%, świerk – 3,90% oraz grab – 2,90%.

Udział siedlisk leśnych

 • 33 proc. – borowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków iglastych, najczęściej sosny i świerku
 • 62 proc. – lasowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków liściastych
 • 5 proc. – olsy, czyli lasy porastające żyzne, bagienne tereny

Udział gatunków lasotwórczych:

 • Sosna zwyczajna - 46,64 %
 • Sosna Banksa - 0,01 %
 • Sosna wejmutka - 0,01 %
 • Modrzew europejski - 1,26 %
 • Świerk pospolity - 3,9 %
 • Jodła pospolita - 0,03 %
 • Daglezja zielona - 0,01 %
 • Buk pospolity - 0,85 %
 • Dąb (nieokreślony) - 19,41 %
 • Dąb szypułkowy - 2,2 %
 • Dąb bezszypułkowy - 0,27 %
 • Dąb czerwony - 0,13 %
 • Klon pospolity - 0,12 %
 • Klon jawor - 0,12 %
 • Wiąz pospolity - 0,02 %
 • Jesion wyniosły - 1,1 %
 • Grab pospolity - 2,9 %
 • Brzoza brodawkowata - 12,24 %
 • Olsza czarna - 7,58 %
 • Topola biała - 0,18 %
 • Topola osika - 0,6 %
 • Lipa drobnolistna - 0,31 %
 • Robinia akacjowa - 0,1 %
 • Jarząb pospolity - 0,01 %

Udział drzewostanów w klasach wieku:

I klasa wieku (1-20 lat) - 14,2 %

II klasa wieku (21-40 lat) - 13,6 %

III klasa wieku (41-60 lat) - 20,8 %

IV klasa wieku (61-80 lat) - 31,8 %

V klasa wieku (81-100 lat) - 16,4 %

VI klasa wieku (101-120 lat) - 2,7 %

VII klasa wieku (121-140 lat) - 0,2 %

VIII klasa wieku (141 i starsze) - 0,2 %