Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona przed pożarami

Jest to bardzo rozbudowana działalność, głównie profilaktyczna prowadzona w celu jak najlepszego zabezpieczenia lasów przed jednym z najgroźniejszych żywiołów jakim jest ogień.

Największe natężenie występowania pożarów występuje wczesną wiosną, z powodu wypalania traw oraz latem, ze względu na wysokie temperatury powietrza i niską wilgotność ściółki. Dopiero jesienią zagrożenie pożarowe znacznie się zmniejsza.  Straty powstałe w wyniku pożarów często są niewymierne. W płomieniach giną liczne gatunki fauny i flory łąkowej i leśnej, następuje zubożenie przyrody.

Bardzo ważnym czynnikiem kształtującym zagrożenie pożarowe w poszczególnych porach roku są warunki meteorologiczne, takie jak: opady atmosferyczne, prędkość i kierunek wiatru, natężenie promieniowania słonecznego, temperatury powietrza i wilgotności powietrza. W sezonie palności codziennie określany jest stopień zagrożenia pożarowego, podawany na godz. 9.00  i 13.00. Przy wystąpieniu III (najwyższego) stopnia zagrożenia pożarowego i utrzymującej się przez co najmniej pięć kolejnych dni wilgotności ściółki leśnej mierzonej o godz. 9.00  poniżej 10 proc. nadleśnictwo obligatoryjnie wprowadza zakaz wstępu do lasu.

Całość lasów położonych w zasięgu administracyjnym Nadleśnictwa Sokołów została zakwalifikowana do III kategorii zagrożenia pożarowego, co oznacza mały stopień zagrożenia. Ma to związek ze składem gatunkowym drzewostanów, w których występuje znaczny udział gatunków liściastych i żyźniejszych siedlisk, które nie są tak palne, jak ubogie i suche siedliska borowe.

Naszym najbardziej zagrożonym pożarami leśnictwem jest Treblinka. Tereny te dotknął w roku 1999 pożar, który strawił 156 ha lasu w tym 53 ha lasów państwowych.

Od 2000 roku nadleśnictwo posiada wieżę obserwacyjną, która swoim zasięgiem monitoruje lasy północnej części nadleśnictwa. Wieża obserwacyjna współpracuje z punktami obserwacyjnymi nadleśnictw Łochów, Ostrów i Rudka.

  
Dostrzegalnia pożarowa w leśnictwie Ceranów. Fot. Paweł Tomasiak

W okresie zagrożenia pożarowego w nadleśnictwie zawsze trwa dyżur mający na celu zorganizowanie szybkiej akcji gaśniczej a na niebie pojawia się samolot patrolowo-gaśniczy pozostający do dyspozycji kierownictwa Lasów Państwowych oraz Komendy Wojewódzkiej PSP.