Wydawca treści Wydawca treści

Położenie

Nadleśnictwo Sokołów położone jest we wschodniej Polsce, na Nizinie Mazowiecko-Podlaskiej, w dorzeczu środkowego Bugu, po lewej stronie tej rzeki.

Nadleśnictwo Sokołów jest jednym z czternastu nadleśnictw wchodzących w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie.

Administracyjnie nadleśnictwo położone jest na obszarze dziewięciu gmin i dwóch miast województwa mazowieckiego.

Nadleśnictwo zasięgiem swych granic obejmuje powierzchnię ok. 118 tys. ha.

Obszar jest typowo rolniczy. Nie występują tu większe zakłady przemysłowe, ani aglomeracje miejskie. Lasy nie są wiec zagrożone ze strony szkód przemysłowych. Lasy państwowe są w większości rozproszone i położone wśród prywatnych, co nie pozostaje bez wpływu na prace hodowlane i ochroniarskie.