Położenie

Nadleśnictwo Sokołów położone jest we wschodniej Polsce, na Nizinie Mazowiecko-Podlaskiej, w dorzeczu środkowego Bugu, po lewej stronie tej rzeki.

Historia

Powstanie Nadleśnictwa Sokołów datuje się na 1945 rok.

Organizacja nadleśnictwa

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach powołaną do prowadzenia gospodarki leśnej.