Wydawca treści Wydawca treści

WFOŚiGW

Nadleśnictwo do swojej działalności edukacyjnej wykorzystuje dofinansowanie uzyskane z WFOŚiGW.

W 2013 r. były to następujące działania:

  • Konkursy „Rok drzewa - sosna pospolita"

- konkurs wiedzy „Lasy i lesistość w powiecie sokołowskim",

- konkurs plastyczny: „Moje spojrzenie na lasu istnienie"

Kwota dofinansowania: 9 942,84 zł
 

  • Warsztaty organizowane w ramach akcji „Rok drzewa - sosna pospolita"

Kwota dofinansowania: 17 500 zł
 

  • „Budowa infrastruktury terenowej do prowadzenia edukacji ekologicznej - Park edukacji Leśnej - etap II".

Kwota dofinansowania 55 272, 12 zł
 

  • Pożyczka na „Założenie terenów zielonych w Parku Edukacji Leśnej".

Kwota pożyczki 174 000 zł.