Wydawca treści Wydawca treści

Zasady korzystania z lasów

Zasady korzystania z lasów

ZASADY KORZYSTANIA Z TERENÓW LEŚNYCH I OBIEKTÓW TURYSTYCZNYCH W NADLEŚNICTWIE SOKOŁÓW

Zanim wybierzesz się na wycieczkę do lasu poświęć chwilę czasu i przeczytaj poniższy artykuł który pozwoli Ci milej i bezpieczniej korzystać z atrakcji jakie niesie las.

ZASADY KORZYSTANIA Z DRÓG LEŚNYCH. 

Informacje na temat regulaminów dotyczących zasad korzystania z dróg leśnych znajdują się w zakładce Informacje/Regulamin korzystania z dróg leśnych.

 

 Wybierając się do lasu PAMIĘTAJ:

Zgodnie z Ustawą o Lasach z dnia 28 września 1991 r (z póz. zm.) lasy stanowiące własność Skarbu Państwa są ogólnodostępne dla ludności jednak z pewnymi ograniczeniami takimi jak np. :

•             objęte stałym zakazem wstępu:

•             uprawy leśne do 4 m wysokości,

•             powierzchnie doświadczalne i drzewostany nasienne,

•             ostoje zwierząt,

•             źródliska rzek i potoków,

•             obszary zagrożone erozją.

Nadleśniczy może również wprowadzić tzw. okresowy zakaz wstępu do lasu stanowiącego własność Skarbu Państwa, w sytuacji gdy:

•             wystąpiło zniszczenie albo znaczne uszkodzenie drzewostanów lub runa leśnego np. w wyniku czynników atmosferycznych, biotycznych i abiotycznych,

•             występuje duże zagrożenie pożarowe (wartość % wilgotności ściółki leśnej mierzona przez pięć kolejnych dni o godz. 9:00 wynosi poniżej 10%), informacje o bieżącym stanie zagrożenia pożarowego w lasach znajdują się  w zakładce Informacje/zagrożenie pożarowe,

•             wykonywane są zabiegi gospodarcze związane z hodowlą lasu, ochroną lasu lub pozyskaniem i zrywką drewna.

•             oznakowano je zakazem lub ograniczeniem wstępu.

Szczegółowe informacje o okresowych zakazach wstępu dostępne są w siedzibie Nadleśnictwa Sokołów oraz umieszczane są w zakładce Aktualności na naszej stronie internetowej.

W lesie można biegać, wypoczywać, spacerować czy zbierać na użytek własny owoce runa leśnego, należy jednak pamiętać, że takie wejście do lasu i korzystanie z jego dobrodziejstw odbywa się na własną odpowiedzialność osoby korzystającej.

Turysta – osoba przebywająca i korzystająca z terenów leśnych powinna mieć świadomość o zagrożeniach mogących nastąpić w lesie takich jak:

•             czynniki wynikające z natury siły wyższej (gołoledź, mróz, pożar, drzewa uszkodzone przez wiatr; pochylone lub złamane (wywroty, złomy, złamane konary i gałęzie,  itp.), które mogą powodować różnego typu urazy ciała lub zagrozić życiu i zdrowiu człowieka,

•             ukąszenia powodowane przez owady (komary, kleszcze, pszczoły, szerszenie, osy, itp.), mogące powodować reakcje alergiczne od łagodnych po ostre oraz choroby zakaźne, itp.,

•             kontakt z drobnoustrojami chorobotwórczymi, (np. ukąszenie kleszcza będącego nosicielem bakterii Borrelia sp., wirusa od kleszczowego zapalenia opon mózgowych, czy bakterii Anaplasma sp.),

•             niebezpieczeństwo powodowane na skutek dzikich zwierząt np. ukąszenia, pogryzienia, złamania i inne urazy, itp.,

•             nierówności terenu (przeszkody naturalnie występujące w lesie, koleiny na drogach, doły, zapadliska, rumowiska i inne), mogące być jedną z przyczyn np. upadku, potknięcia, uderzenia, stłuczenia, złamania itp.,

•             zagrożenia związane z agresją osób trzecich przebywających w lesie,

•             przypadkowe zejście z wyznaczonych tras szlaków turystycznych lub zabłąkanie w dużych kompleksach leśnych itp., dlatego polecamy by przed planowaną wycieczką do lasu pobrać na swoje urządzenie mobilne- np. telefon, darmową aplikację mBDL (mobilnego Banku Danych o Lasach), która zawiera mapy tematyczne lasów oraz m.in. funkcje lokalizacji GPS i zapisu trasy dzięki którym z łatwością można określić swe położenie w terenie. W zakładce Kontakty znajdziecie Państwo numery kontaktowe do Nadleśnictwa oraz służb terenowych (służba leśna, straż leśna).

Przebywając w lesie i poruszając się po nim należy omijać miejsca gdzie wykonywane są:

•             prace gospodarcze,

•             prowadzone są zabiegi ograniczające gradacje szkodliwych owadów ( w tym wykonywane są np. opryski chemiczne),

•             odbywają się polowania,

•             oraz miejsca, które są oznaczone ograniczeniem wstępu lub zakazem wstępu.

 

Przygotowując się do wycieczki po lesie pomocna może się okazać specjalna checklista jaką dla Was przygotowaliśmy.

Check lista <kliknij aby wyświetlić>

 

Ubiór to podstawa także pamiętaj:

Urządzenia i obiekty turystyczne

Na terenie Nadleśnictwa Sokołów utworzono wiele urządzeń i obiektów służących turystyce, rekreacji i edukacji. Nadleśnictwo Sokołów nie posiada wyznaczonych miejsc do rozpalania ognia. Zasady korzystania z tej infrastruktury określają regulaminy, które opracowaliśmy z myślą o zapewnieniu bezpieczeństwa osobom z nich korzystających.

Zachęcamy Państwa do korzystania z dobrodziejstw lasu i udostępnianych obiektów. Prosimy przy tej okazji o zgłaszanie nam uwag dotyczących ich stanu (np. zgłaszanie usterek do Nadleśnictwa Sokołów;  tel.: 25 781 24 21 lub na adres e-mail: sokolow@warszawa.lasy.gov.pl ).

Na zakończenie jeszcze raz leśny savoir-vivre w pigułce

Życzymy bezpiecznego i miłego wypoczynku

Regulaminy korzystania z obiektów rekreacyjnych i edukacyjnych.